čtvrtek 10. prosince 2015

Jak se bránit včelařské šikaně?

Často nám voláte, že chcete včelařit samostatně a že se to nelíbí místním svazovým funkcionářům. Náš kamarád nám poslal dva krásné dopisy. Jeden, který mu přišel, je vzorovou ukázkou funkcionářské šikany překračující meze zdravého rozumu, slušného chování i zákona. Druhý, kterým odepsal, vám může posloužit jako návod, jak na podobný nátlak reagovat. 


Odpověď: 

Vážený pane XY,
děkuji za Váš dopis ze dne 7. 12. 2015. Je mi líto, že Vám nemohu nijak pomoci, protože jako nečlen Českého svazu včelařů nemám vůči Vaší organizaci žádná práva ani žádné povinnosti. Buďte ujištěn, že všech svých povinností, které jsou spojeny s chovem včel, jsem si vědom a řádně je plním, což prokážu příslušnému orgánu veterinární správy, bude-li třeba. Alespoň ale uvedu na pravou míru požadavky, které mi sdělujete, neboť se nacházejí zcela mimo platnou právní úpravu, a postupujete-li v praxi podle toho, co píšete ve svém dopise, osobujete si pravomoci, které Svaz včelařů jako spolek nemá, resp. z nichž některé mohou vyplývat, samozřejmě pouze vůči členům Svazu,  z § 29 a 30 stanov Českého svazu včelařů (nikoli tedy z obecně závazného právního předpisu).

1. Uvádíte, že „potřebujete ode mne povolení Okr. veterinární správy k přesunu včelstva“. Patrně máte na mysli osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, které vydává krajská veterinární správa (okresní veterinární správy byly zrušeny v r. 2003). Ale žádný právní předpis nezakládá oprávnění organizace Svazu včelařů vyžadovat po chovateli předložení tohoto veterinárního osvědčení.

2. Uvádíte, že včelař je povinen „přihlásit se ZO ČSV, která daný rajón obhospodařuje“. Ve skutečnosti je včelař povinen za prvé zaevidovat se u pověřené osoby zasláním počtu včelstev a umístění stanovišť podle § 29 odst. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb., přičemž pověřenou osobou není Český svaz včelařů, nýbrž Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která byla Ministerstvem zemědělství pověřena k vedení ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, a za druhé je povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu umístění stanovišť včelstev podle § 6 a 6a vyhlášky č. 327/2004 Sb. Žádný včelař není povinen přihlásit se do spolku Českého svazu včelařů, což vyplývá obecně z § 215 odst. 1 občanského zákoníku, a je to koneckonců i výslovně obsaženo ve stanovách Vašeho svazu (§ 29).

3.  Uvádíte, že do této doby mělo být u všech včelstev provedeno podzimní léčení Varidolem a aerosolovým vyvíječem, které je podle nařízení KVS pro všechny povinné. Metodika č. j.: 72403/2014-MZE však pro podzimní preventivní ošetření stanoví tři možné alternativy tohoto ošetření ExM340 VARROÁZA – O , uvedené zde pod písmeny a), b) a c)

4. Konečně není pravda, že jsem povinen odevzdat vzorek měli Vaší organizaci. Vzorek měli se podle čl. 4 Nařízení Státní veterinární správy SVS/2015/026632-G odevzdává a) státnímu veterinárnímu ústavu, b) pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy nebo c) laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti.

            Jsem velmi překvapen bezdůvodně arogantním tónem Vašeho dopisu, kdy mě v podstatě kriminalizujete jen proto, že jsem se rozhodl nebýt ve Vašem spolku organizován. Již jsem ledacos nelichotivého slyšel o praktikách a chování představitelů ČSV, Váš dopis je bohužel velmi přesvědčivým a barvitým dokladem této skutečnosti a bude jistě velmi užitečné (třeba prostřednictvím internetu) seznámit s jeho obsahem i jiné včelaře, kteří, pokud nemají zrovna to štěstí a nedokážou se dobře orientovat v platné legislativě, by se snadno mohli stát oběťmi Vaší demagogie.
Tímto si dovoluji  považovat naši komunikaci za ukončenou.

...4 komentáře:

 1. Díky, já se pokouším udržet jakýsi smír a pán byl o něco méně útočný, přesto mi tvrdil přesně ty nesmysly, jakože KVS nařizuje Varidol jako jedinou "léčbu". Zatím jsem to řešil tak, že před jejich zásahem jsem do úlů radši dal něco jiného, aby už nemohli chemií. Z té tvojí odpovědi jsem rozhodně dost vybavený pro další diskuze, kterým se díky čiperným udavačům nevyhnu.
  Martin

  OdpovědětVymazat
 2. Jasně, leckde jsou rozumnější a dá se s nimi nějak domluvit. Tohle je munice pro případ, kdy už nezbývá, než jít do konfliktu. Když se mu ještě dá vyhnout, je lepší si ji schovat.

  Jen upřesním, že to není má odpověď. Psal to kamarád včelař, který má v rodině právníka.

  OdpovědětVymazat
 3. Doufám, že to nevyužiji, ale díky. Pro ty, kteří by se tím chtěli bránit, tak je vhodné upravit si číslo vyhlášky v bodě 2), tj.: "Ve skutečnosti je včelař povinen za prvé zaevidovat se u pověřené osoby zasláním počtu včelstev a umístění stanovišť podle § 29 odst. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb."

  OdpovědětVymazat
 4. Děkujeme za upozornění, text jsme upravili.

  OdpovědětVymazat