pátek 11. prosince 2015

Naučte se dělat včely

Kurz v roce 2016 je už plný. Děkujeme za váš velký zájem a těšíme se na viděnou na jaře nebo v dalších letech!

O co jde?
Honza s Ivanem vás zvou k nám. Na jaře se chystáme množit včelstva a jestli chcete, můžete se to na nás naučit. Začneme koncem dubna a skončíme v červnu.

Čím se to liší od ostatních včelařských kurzů?
Minimem zbytečných řečí a maximální možností si všechno osahat a vyzkoušet. Ivan s Honzou zažili včelaření na malých zahrádkách i velkých farmách, v Čechách i ve světě. Nebudou vás proto unavovat povrchními soudy o dobru a zlu a místo toho zkusí poradit, co by mohlo jít ve vašich podmínkách. Nepotřebují před vámi machrovat a dají vám možnost poučit se z jejich minulých i současných včelařských chyb.

Pro koho je kurz určený?
Může být užitečný zejména těm, kteří:

1. už mají včely a rádi by se je naučili svépomocí množit. Vyzkouší si vybrat vhodné plásty do oddělků a chovat matky pomocí přelarvení. Probereme společně výhody i nevýhody různých metod a pomůžeme vybrat tu nejvhodnější pro potřeby každého z vás.

2. u včel ještě nikdy nebyli a chtěli by si osahat, jak se s nimi pracuje. Stačí mít vlastní ochranné pomůcky a aspoň nějakou přečtenou včelařskou knížku, zbytek vám ukážeme.

3. si u nás objednali oddělky, rádi by dohlédli na jejich prenatální vývoj a zažili jejich příběh.

Co je na programu a kdy to bude?
Ukážeme si rámkové i bezrámkové včelaření. Vytvoříme společně několik desítek nových včelstev pomocí takzvaných sběrných oddělků. Vyzkoušíme si různé techniky přelarvení. Budeme hledat roztoče na trubčím plodu. Probereme vaše i naše včelaření. To vše ve dvou od dopoledne do podvečera trvajících setkáních následovaných e-mailovou reality show, v níž vám budeme fotit a popisovat další dění..
1. setkání - 29.4. (pátek) – Seznámení s Honzovými včelami, zakládání sběrných oddělků
2. setkání - 8.5. (neděle) – Přelarvení, návštěva u Ivanových včel

Kdo to vede?
Dva kamarádi, Ivan Černý a Honza Vondrák. Ivan včelaří desítky let s několika včelstvy, momentálně na volné stavbě bez rámků. Podílí se na vydávání včelařských knížek i včelařského časopisu a přednáší ve včelařské škole. Honza včelaří šest let, pracoval na včelích farmách v Česku i Francii a má desítky včelstev, která nám poslouží v průběhu kurzu.

Kde to bude a co s sebou?
Na včelnicích Honzových a Ivanových včel v okolí Dolních Chaber. Během dne budeme přejíždět i deset kilometrů, takže se hodí mít s sebou kolo nebo auto. Dál vlastní jídlo a pití i ochranné pomůcky proti žihadlům a klíšťatům.

Kolik to stojí?
1500 korun za člověka a obě setkání. Platit můžete hotově na začátku, nebo předem na účet. Kdo něco vyrábí, tvoří, pěstuje, chová nebo učí, může nabídnout výměnu.

Jak se přihlásit?
Napište nám mail na honzovyvcely@gmail.com . Potvrdíme a dáme vědět další podrobnosti.

Co říci závěrem?
Těšíme se.

Fakt?
Si pište.

A jak to vypadá?
Asi takhle:čtvrtek 10. prosince 2015

Jak se bránit včelařské šikaně?

Často nám voláte, že chcete včelařit samostatně a že se to nelíbí místním svazovým funkcionářům. Náš kamarád nám poslal dva krásné dopisy. Jeden, který mu přišel, je vzorovou ukázkou funkcionářské šikany překračující meze zdravého rozumu, slušného chování i zákona. Druhý, kterým odepsal, vám může posloužit jako návod, jak na podobný nátlak reagovat. 


Odpověď: 

Vážený pane XY,
děkuji za Váš dopis ze dne 7. 12. 2015. Je mi líto, že Vám nemohu nijak pomoci, protože jako nečlen Českého svazu včelařů nemám vůči Vaší organizaci žádná práva ani žádné povinnosti. Buďte ujištěn, že všech svých povinností, které jsou spojeny s chovem včel, jsem si vědom a řádně je plním, což prokážu příslušnému orgánu veterinární správy, bude-li třeba. Alespoň ale uvedu na pravou míru požadavky, které mi sdělujete, neboť se nacházejí zcela mimo platnou právní úpravu, a postupujete-li v praxi podle toho, co píšete ve svém dopise, osobujete si pravomoci, které Svaz včelařů jako spolek nemá, resp. z nichž některé mohou vyplývat, samozřejmě pouze vůči členům Svazu,  z § 29 a 30 stanov Českého svazu včelařů (nikoli tedy z obecně závazného právního předpisu).

1. Uvádíte, že „potřebujete ode mne povolení Okr. veterinární správy k přesunu včelstva“. Patrně máte na mysli osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, které vydává krajská veterinární správa (okresní veterinární správy byly zrušeny v r. 2003). Ale žádný právní předpis nezakládá oprávnění organizace Svazu včelařů vyžadovat po chovateli předložení tohoto veterinárního osvědčení.

2. Uvádíte, že včelař je povinen „přihlásit se ZO ČSV, která daný rajón obhospodařuje“. Ve skutečnosti je včelař povinen za prvé zaevidovat se u pověřené osoby zasláním počtu včelstev a umístění stanovišť podle § 29 odst. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb., přičemž pověřenou osobou není Český svaz včelařů, nýbrž Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která byla Ministerstvem zemědělství pověřena k vedení ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, a za druhé je povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu umístění stanovišť včelstev podle § 6 a 6a vyhlášky č. 327/2004 Sb. Žádný včelař není povinen přihlásit se do spolku Českého svazu včelařů, což vyplývá obecně z § 215 odst. 1 občanského zákoníku, a je to koneckonců i výslovně obsaženo ve stanovách Vašeho svazu (§ 29).

3.  Uvádíte, že do této doby mělo být u všech včelstev provedeno podzimní léčení Varidolem a aerosolovým vyvíječem, které je podle nařízení KVS pro všechny povinné. Metodika č. j.: 72403/2014-MZE však pro podzimní preventivní ošetření stanoví tři možné alternativy tohoto ošetření ExM340 VARROÁZA – O , uvedené zde pod písmeny a), b) a c)

4. Konečně není pravda, že jsem povinen odevzdat vzorek měli Vaší organizaci. Vzorek měli se podle čl. 4 Nařízení Státní veterinární správy SVS/2015/026632-G odevzdává a) státnímu veterinárnímu ústavu, b) pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy nebo c) laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti.

            Jsem velmi překvapen bezdůvodně arogantním tónem Vašeho dopisu, kdy mě v podstatě kriminalizujete jen proto, že jsem se rozhodl nebýt ve Vašem spolku organizován. Již jsem ledacos nelichotivého slyšel o praktikách a chování představitelů ČSV, Váš dopis je bohužel velmi přesvědčivým a barvitým dokladem této skutečnosti a bude jistě velmi užitečné (třeba prostřednictvím internetu) seznámit s jeho obsahem i jiné včelaře, kteří, pokud nemají zrovna to štěstí a nedokážou se dobře orientovat v platné legislativě, by se snadno mohli stát oběťmi Vaší demagogie.
Tímto si dovoluji  považovat naši komunikaci za ukončenou.

...neděle 6. prosince 2015

Dárková balení a rozvoz zdarma

Také my přicházíme s tipy na ty zaručeně nejhodnotnější a nejuniverzálnější dárky, jaké je vůbec možné nadělit. Podle nás jsou to kvalitní medy a marmelády, které jsme u příležitosti blížících se svátků oblékly do slušivých svátečních balení. 

Dárková krabička na dvě kilové sklenice je Alenčina ruční práce a patent. Vlnitý karton chrání sklenice před rozbitím a přitom skrz krásně prosvítá světlo. Stojí padesát korun a naplnit jí můžeme dvěma sklenicemi květomedovicového nebo pastovaného medu po dvě stě padesáti korunách. 


Dárková krabička na dvě půlkilové sklenice patří ke stálicím naší nabídky. Má ouško, takže se dá nosit jako taška. Stojí dvacet korun a naplnit jí můžeme dvěma sklenicemi květomedovicového medu po 125 nebo malinového džemu po 100 korunách. 

Do celofánu Vám můžeme nabalit téměř neomezené množství medů i marmelád. Dolů dáváme vlnitý karton, aby se to nerozbilo. Účtujeme dvacet korun.


Medy i marmelády samozřejmě dál prodáváme také v nedárkovém, civilním hávu. Všechna dárková balení zavádíme do našeho stálého sortimentu a rády vám je připravíme i k jiným než vánočním příležitostem.

Až do dne před Štědrým dnem rozváží Honza med zdarma metrem, takže nemusíte zajíždět k nám do Chaber. Do mailu stačí napsat v kolik a na které stanici máte čas, připojit své telefonní číslo a obmednávka dorazí za Vámi.

Těšíme se na viděnou!