úterý 14. března 2017

Honzovy úly

 

Až si někam přinesete včely, aby tam s vámi žily, nenoste s sebou iluzi, že tam žijí přirozeně a divoce. Budou žít na místě, které jste jim vybrali, budou podstupovat procedury, které jste jim určili a vzhledem ke kolektivní odpovědnosti vás lidí za svět budou žít také s vámi zvolenými vlastnostmi a vámi lidmi zavlečenými nemocemi.

Neříkáme to proto, abyste se vůči nám už předem cítili provinile. Potřebujeme jen, aby vám bylo už od začátku jasné, že jsme v tom společně a že od vás potřebujeme víc, než jen nedělní návštěvu, při níž se pokocháte, jak lítáme.

Nabádáme-li vás k větší aktivitě a zájmu, pak musíme zmínit jednu výjimku, v jejímž případě je naopak méně více. A sice úlovou otázku, kterou je většina z vás tak zvláštně posedlá. Máloco dokáže včelaře rozvášnit tak, jako diskuze o tom nejsprávnějším úlu. Víra v technologický pokrok je zakořeněna tak hluboko, že opravdu věříte, že jsou různé druhy úlů pro nás včely různě vhodné. Ve skutečnosti je ale úl vaše věc podléhající vašim nárokům na praktičnost a estetiku. Pro nás jsou mnohem důležitější naše plásty a lokalita, ve které žijeme. 

Přesto se v českém včelařství vypráví jen zpola žertem míněná teze, že každý včelař musí za svou kariéru vymyslet aspoň jednu rámkovou míru a aspoň dva, ideálně tři nejlepší úly na světě. K našemu překvapení se v jejím duchu chová i současná silná nastupující generace včelařících hipstrů. Když si ale jejich vynálezy prohlížíme, těžko se bráníme pocitu, že nepředstavují zajímavý nový přístup ke včelám či kvalitnější užitý design, ale jen násilnou sebeprezentaci jejich tvůrců. 


Dlouhodobě proto nabádáme Honzu, aby se snažil na úlovou otázku odpovídat s pokorou a místo zdánlivé originality se snažil spíše dobrat aspoň základních dovedností truhlářského řemesla, protože jím velmi dlouho zůstával trestuhodně nepolíbený.


Když byl Honza tak malý, že dědovi sotva viděl na ponk, trávívali jejich společné prázdniny v truhlárně vyráběním hraček. Zažil v oné plantážnické době jistě i jiné krásné věci, ale máloco ho dodnes vrací v čase a zlepšuje mu náladu tak, jako vůně dřevěného prachu. A tak když si pořídil včely a rozhodoval se, co dál dělat, úlařina pro něj byla jasnou volbou.


Ze začátku to za moc nestálo, protože děda umřel moc brzo a Honza vyrostl jako typický panelákový Milouš. První dvě série úlů vyrobené před šesti a pěti lety tak byly v rozích „na tupo“ spojované z křivě uřízlých a špatně předvrtaných palubek s rašplí pižlanými úchopovými drážkami, dotvářené silikonem a natírané luxolem. Část z nás v nich dodnes spokojeně bydlí a Honza si s odstupem let pochvaluje alespoň to, že příliš nehrozí aby tyhle úly někdo kradl.

Rašplování stovek prken byla ale docela fuška a tak pátral a zjistil, že existuje horní frézka. A když už jí měl, zjistil taky, že ji lze upnout do stolku a vyrábět v rozích beden pera a drážky. V perodrážkové fázi vydržel až do téhle zimy, kdy zjistil, že pro horní frézku existuje i cinkovací šablona na polokryté rybinové ozuby, vydutá fréza s ložiskem na srážení hran a odsavač pilin, díky němuž se dá při práci i dýchat.Dál by se vedle propracovávání technologie rád zaměřil hlavně na kvalitu materiálů. Už letos poznal, o kolik dovede být vejmutovkové dřevo krásnější než smrkové a jak dobře si rozumí s teplým lněným olejem. Jeho chaberský kamarád a truhlářský pomocník Kolda (.cz) mu vypráví o kácení stromů v různých fázích měsíce a my se těšíme, že třeba jednou uvidíme růst dřevo, do kterého nás pak Honza nastěhuje. Punk is dead.