pátek 11. prosince 2015

Naučte se dělat včely

Kurz v roce 2016 je už plný. Děkujeme za váš velký zájem a těšíme se na viděnou na jaře nebo v dalších letech!

O co jde?
Honza s Ivanem vás zvou k nám. Na jaře se chystáme množit včelstva a jestli chcete, můžete se to na nás naučit. Začneme koncem dubna a skončíme v červnu.

Čím se to liší od ostatních včelařských kurzů?
Minimem zbytečných řečí a maximální možností si všechno osahat a vyzkoušet. Ivan s Honzou zažili včelaření na malých zahrádkách i velkých farmách, v Čechách i ve světě. Nebudou vás proto unavovat povrchními soudy o dobru a zlu a místo toho zkusí poradit, co by mohlo jít ve vašich podmínkách. Nepotřebují před vámi machrovat a dají vám možnost poučit se z jejich minulých i současných včelařských chyb.

Pro koho je kurz určený?
Může být užitečný zejména těm, kteří:

1. už mají včely a rádi by se je naučili svépomocí množit. Vyzkouší si vybrat vhodné plásty do oddělků a chovat matky pomocí přelarvení. Probereme společně výhody i nevýhody různých metod a pomůžeme vybrat tu nejvhodnější pro potřeby každého z vás.

2. u včel ještě nikdy nebyli a chtěli by si osahat, jak se s nimi pracuje. Stačí mít vlastní ochranné pomůcky a aspoň nějakou přečtenou včelařskou knížku, zbytek vám ukážeme.

3. si u nás objednali oddělky, rádi by dohlédli na jejich prenatální vývoj a zažili jejich příběh.

Co je na programu a kdy to bude?
Ukážeme si rámkové i bezrámkové včelaření. Vytvoříme společně několik desítek nových včelstev pomocí takzvaných sběrných oddělků. Vyzkoušíme si různé techniky přelarvení. Budeme hledat roztoče na trubčím plodu. Probereme vaše i naše včelaření. To vše ve dvou od dopoledne do podvečera trvajících setkáních následovaných e-mailovou reality show, v níž vám budeme fotit a popisovat další dění..
1. setkání - 29.4. (pátek) – Seznámení s Honzovými včelami, zakládání sběrných oddělků
2. setkání - 8.5. (neděle) – Přelarvení, návštěva u Ivanových včel

Kdo to vede?
Dva kamarádi, Ivan Černý a Honza Vondrák. Ivan včelaří desítky let s několika včelstvy, momentálně na volné stavbě bez rámků. Podílí se na vydávání včelařských knížek i včelařského časopisu a přednáší ve včelařské škole. Honza včelaří šest let, pracoval na včelích farmách v Česku i Francii a má desítky včelstev, která nám poslouží v průběhu kurzu.

Kde to bude a co s sebou?
Na včelnicích Honzových a Ivanových včel v okolí Dolních Chaber. Během dne budeme přejíždět i deset kilometrů, takže se hodí mít s sebou kolo nebo auto. Dál vlastní jídlo a pití i ochranné pomůcky proti žihadlům a klíšťatům.

Kolik to stojí?
1500 korun za člověka a obě setkání. Platit můžete hotově na začátku, nebo předem na účet. Kdo něco vyrábí, tvoří, pěstuje, chová nebo učí, může nabídnout výměnu.

Jak se přihlásit?
Napište nám mail na honzovyvcely@gmail.com . Potvrdíme a dáme vědět další podrobnosti.

Co říci závěrem?
Těšíme se.

Fakt?
Si pište.

A jak to vypadá?
Asi takhle:čtvrtek 10. prosince 2015

Jak se bránit včelařské šikaně?

Často nám voláte, že chcete včelařit samostatně a že se to nelíbí místním svazovým funkcionářům. Náš kamarád nám poslal dva krásné dopisy. Jeden, který mu přišel, je vzorovou ukázkou funkcionářské šikany překračující meze zdravého rozumu, slušného chování i zákona. Druhý, kterým odepsal, vám může posloužit jako návod, jak na podobný nátlak reagovat. 


Odpověď: 

Vážený pane XY,
děkuji za Váš dopis ze dne 7. 12. 2015. Je mi líto, že Vám nemohu nijak pomoci, protože jako nečlen Českého svazu včelařů nemám vůči Vaší organizaci žádná práva ani žádné povinnosti. Buďte ujištěn, že všech svých povinností, které jsou spojeny s chovem včel, jsem si vědom a řádně je plním, což prokážu příslušnému orgánu veterinární správy, bude-li třeba. Alespoň ale uvedu na pravou míru požadavky, které mi sdělujete, neboť se nacházejí zcela mimo platnou právní úpravu, a postupujete-li v praxi podle toho, co píšete ve svém dopise, osobujete si pravomoci, které Svaz včelařů jako spolek nemá, resp. z nichž některé mohou vyplývat, samozřejmě pouze vůči členům Svazu,  z § 29 a 30 stanov Českého svazu včelařů (nikoli tedy z obecně závazného právního předpisu).

1. Uvádíte, že „potřebujete ode mne povolení Okr. veterinární správy k přesunu včelstva“. Patrně máte na mysli osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, které vydává krajská veterinární správa (okresní veterinární správy byly zrušeny v r. 2003). Ale žádný právní předpis nezakládá oprávnění organizace Svazu včelařů vyžadovat po chovateli předložení tohoto veterinárního osvědčení.

2. Uvádíte, že včelař je povinen „přihlásit se ZO ČSV, která daný rajón obhospodařuje“. Ve skutečnosti je včelař povinen za prvé zaevidovat se u pověřené osoby zasláním počtu včelstev a umístění stanovišť podle § 29 odst. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb., přičemž pověřenou osobou není Český svaz včelařů, nýbrž Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která byla Ministerstvem zemědělství pověřena k vedení ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, a za druhé je povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu umístění stanovišť včelstev podle § 6 a 6a vyhlášky č. 327/2004 Sb. Žádný včelař není povinen přihlásit se do spolku Českého svazu včelařů, což vyplývá obecně z § 215 odst. 1 občanského zákoníku, a je to koneckonců i výslovně obsaženo ve stanovách Vašeho svazu (§ 29).

3.  Uvádíte, že do této doby mělo být u všech včelstev provedeno podzimní léčení Varidolem a aerosolovým vyvíječem, které je podle nařízení KVS pro všechny povinné. Metodika č. j.: 72403/2014-MZE však pro podzimní preventivní ošetření stanoví tři možné alternativy tohoto ošetření ExM340 VARROÁZA – O , uvedené zde pod písmeny a), b) a c)

4. Konečně není pravda, že jsem povinen odevzdat vzorek měli Vaší organizaci. Vzorek měli se podle čl. 4 Nařízení Státní veterinární správy SVS/2015/026632-G odevzdává a) státnímu veterinárnímu ústavu, b) pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy nebo c) laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti.

            Jsem velmi překvapen bezdůvodně arogantním tónem Vašeho dopisu, kdy mě v podstatě kriminalizujete jen proto, že jsem se rozhodl nebýt ve Vašem spolku organizován. Již jsem ledacos nelichotivého slyšel o praktikách a chování představitelů ČSV, Váš dopis je bohužel velmi přesvědčivým a barvitým dokladem této skutečnosti a bude jistě velmi užitečné (třeba prostřednictvím internetu) seznámit s jeho obsahem i jiné včelaře, kteří, pokud nemají zrovna to štěstí a nedokážou se dobře orientovat v platné legislativě, by se snadno mohli stát oběťmi Vaší demagogie.
Tímto si dovoluji  považovat naši komunikaci za ukončenou.

...neděle 6. prosince 2015

Dárková balení a rozvoz zdarma

Také my přicházíme s tipy na ty zaručeně nejhodnotnější a nejuniverzálnější dárky, jaké je vůbec možné nadělit. Podle nás jsou to kvalitní medy a marmelády, které jsme u příležitosti blížících se svátků oblékly do slušivých svátečních balení. 

Dárková krabička na dvě kilové sklenice je Alenčina ruční práce a patent. Vlnitý karton chrání sklenice před rozbitím a přitom skrz krásně prosvítá světlo. Stojí padesát korun a naplnit jí můžeme dvěma sklenicemi květomedovicového nebo pastovaného medu po dvě stě padesáti korunách. 


Dárková krabička na dvě půlkilové sklenice patří ke stálicím naší nabídky. Má ouško, takže se dá nosit jako taška. Stojí dvacet korun a naplnit jí můžeme dvěma sklenicemi květomedovicového medu po 125 nebo malinového džemu po 100 korunách. 

Do celofánu Vám můžeme nabalit téměř neomezené množství medů i marmelád. Dolů dáváme vlnitý karton, aby se to nerozbilo. Účtujeme dvacet korun.


Medy i marmelády samozřejmě dál prodáváme také v nedárkovém, civilním hávu. Všechna dárková balení zavádíme do našeho stálého sortimentu a rády vám je připravíme i k jiným než vánočním příležitostem.

Až do dne před Štědrým dnem rozváží Honza med zdarma metrem, takže nemusíte zajíždět k nám do Chaber. Do mailu stačí napsat v kolik a na které stanici máte čas, připojit své telefonní číslo a obmednávka dorazí za Vámi.

Těšíme se na viděnou!

středa 18. listopadu 2015

Amitraz

Varování: Náš článek neberte jako objektivní. Nejsme vědkyně s nezaujatým pohledem na věc. Jsme včely z vlastním názorem na syntetické látky a trvalou udržitelnost. Chceme vám jen lépe přiblížit, proč děláme některé věci jinak než ostatní. K důležitým tvrzením přikládáme pod čarou zdroj, abyste si mohli ověřit, že si je necucáme z plástu.
Čerstvě narozený trubec se třemi samičkami roztoče varroa
Slyšeli jste už o amitrazu? Je to syntetická sloučenina prvně vytvořená koncem šedesátých let a užívaná především k hubení škodlivých brouků, mimo jiné i roztoče varroa, s nímž se potýkáme my včely.

Amitraz zdánlivě zmizí krátce poté, co nám ho včelař dá do úlu, ale ve skutečnosti se jen rozkládá na jednodušší chemické látky, které jsou velmi stálé a postupně se hromadí v medu, pylu a především ve vosku, jejž navíc většina včelařů recykluje. Tím množství zbytků amitrazu v úle stále roste[1].

Přestože je amitraz za normálních okolností velmi účinný pesticid, v celé Evropské unii se nesmí používat v rostlinné výrobě[2]. V Německu[3], Rakousku[4], Norsku[5] a dalších zemích je už řadu let zakázaný i ve včelařství. V Česku ho ale na podzim používají skoro všichni včelaři.

Proč amitraz leckde zakazují?

Důvodů je víc. Vás lidi asi bude nejvíc trápit vážné podezření z karcinogenity[6],[7]. To znamená, že když se vám amitraz nebo jeho zbytky dostanou do těla, mohou přispět k tomu, že dostanete rakovinu. Dále škodí také vašemu centrálnímu nervovému systému a dýchací soustavě[8].

Nás včely zas trápí jeho mnohostranný negativní vliv na zdraví dělnic, matek i plodu, a to jak přímo, tak i společným působením (takzvaným synergickým efektem) s další chemií používanou včelaři i zemědělci a s včelími nemocemi – třeba nosematózou[9].

Amitraz taky pomalu ztrácí svou účinnost. Roztoči na různých místech světa si na něj postupně zvykají[10] a je třeba používat stále vyšší dávky, aby „léčba“ zabrala, čímž výš popsaná rizika stále rostou.

A konečně vůbec nejhorší je, když amitraz účinkuje tak, jak má. Zabije totiž všechny roztoče a nedává nám sebemenší možnost se těmito nedávnými migranty z Asie učit žít a posilovat tak naši vlastní obranyschopnost. Tak včelaři šlechtí stále odolnější roztoče a stále méně odolné včely.

Proč se v Česku amitraz dál používá?

Problém je nahoře i dole. Shora tlačí výrobce léčiva na bázi amitrazu. Je to Výzkumný ústav včelařský a léčivo se jmenuje Varidol. Tahle akciovka má tak dlouhé prsty, že se jí desítky let dařilo prostřednictvím veterinární správy nařizovat všem českým včelařům používání amitrazu. Posledních několik let už sice povinné není, ale zákaz amitrazu a následování příkladu Německa a Rakouska zní stále jako naprostá science fiction.

Zdola totiž zároveň tlačí většina včelařů, která byla desítky let zvyklá bez přemýšlení plnit nařízení a hodlá co nejdál pokračovat v cestě nejmenšího odporu, kterou je právě zaběhnuté léčení amitrazem. Smutné je, že v prostředí nevědomosti se velmi dobře daří demagogii, poplašným zprávám a strachu z neznámého. Bývá z toho nejen odpor k novým informacím, ale občas bohužel i udávání těch včelařů, kteří zkouší dělat věci jinak.

Co my na to?

Dobře prověřenou alternativou k amitrazu a pyrethroidům je tlumení varroózy organickými kyselinami, které se běžně vyskytují v přírodě, nehromadí se v medu, pylu ani vosku, nešlechtí odolnější roztoče a nemají karcinogenní účinky[11]. Už řadu let se s úspěchem používají právě v zemích, kde je amitraz zakázaný.

Jejich nevýhodou je, že nejsou „blbuvzdorné“, tedy vyžadují znalosti a cit, které nelze získat jinak než studiem a praxí. Někdo by možná také řekl, že další nevýhodou je i jejich občasná menší účinnost v zabíjení roztoče, ale podle nás je to naopak výhoda. Kyselina totiž většinou účinkuje právě tolik, aby nám pomohla snížit počet škůdců na úroveň, se kterou si umíme samy poradit a která umožňuje Honzovi pozorovat, která včelstva to umí lépe než ostatní a hodí se pro chov dalších generací. Pomoc včelaře by totiž měla vést k tomu, aby to včely příště zvládly samy.

Amitraz nebereme od roku 2011, voskové mezistěny se zbytky amitrazu nekupujeme od roku 2013 a věříme, že to prospívá našemu zdraví i kvalitě našich výrobků.

Je možné, že vážné podezření na karcinogenitu amitrazu se časem podaří vyloučit, nebo že se ukáže jako zanedbatelné, stejně jako všechny další popsané problémy. Nevíme. Nikdo neví a každý dělá, co chce umět.

Pokud vám ovšem nějaký včelař bude tvrdit, že med od všech včelařů je stejně kvalitní, nevěřte mu. Žije v nevědomosti.[1] http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf010787s
[2] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WW-SV69d8HEJ:www.pic.int/TheConvention/ChemicalReviewCommittee/CRCRecommendations/tabid/2218/ctl/Download/mid/7004/language/en-US/Default.aspx%3Fid%3D50%26ObjID%3D37068+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Amitraz#Pflanzenschutz
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Amitraz#Pflanzenschutz
[5] http://www.davidsuzuki.org/publications/downloads/2006/DSF-HEHC-Food1.pdf
[6] http://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-106201_1-Nov-96.pdf
[7]http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41912
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Amitraz#Human_toxicity
[9] http://scientificbeekeeping.com/amitraz-red-flags-or-red-herrings/
[10] http://www.beedol.cz/rezistence/
[11] http://scientificbeekeeping.com/the-learning-curve-part-3-the-natural-miticides/

úterý 15. září 2015

Chcete si taky o nějakých včelách myslet, že jsou vaše?

Pak vězte, že nejsou včely jako včely. Vaši předkové nám v minulých staletích připravili velké stěhování včelích národů. Několik včelích společenství se při tom kamsi nenávratně poztrácelo, jiná byla prošlechtěna k nepoznání. Kvůli této důkladné, cílevědomé a usilovné práci teď v Česku potkáte jen včely, které donedávna žily v zahraničí, nejčastěji ve Slovinsku a v Rakousku.

My, kraňské včely z jihu, se do jara probouzíme velmi brzy, tvoříme velká včelstva, dokážeme přinést hodně medu a často zapomínáme, že vůbec máme žihadlo. Tyhle výhody pro včelaře ale nejsou zadarmo. Dílem kvůli změnám naší genetické přirozenosti, dílem kvůli proměně našeho životního prostředí ve vašem úle nepřežijeme bez vaší pomoci. Ačkoli máme image divokého zvířete, ve skutečnosti se na vás stáváme stejně závislými, jako třeba ovečky, kravky nebo akvarijní rybičky. Snad existují i výjimky, ale určitě se společně jednou z nich nestaneme dřív, než za sebou budeme mít desítky let sžívání s Vámi a Vaším prostředím.

A to se teď moc neděje. Včelaři včely většinou silně přechemizovávají a nedávají nám šanci získat vlastní obranyschopnost. A včelí matky dovážejí stále častěji a ze stále větší dálky, takže nemáme šanci se adaptovat na místní podmínky. Nezačneme se někde cítit doma jen proto, že nás tam dáte. Doma budeme jen tam, kde před námi létaly naše prababičky.

V soudobém českém včelařství se tyhle otázky teprve začínají řešit a zkoušíme přemýšlet nad tím, zdali nám stále sofistikovanější postupy ještě pořád přinášejí stále více užitku, nebo už se zvrátily do neudržitelna. Spousta včelařů hledá zázračně jednoduchá a rychlá řešení. Honza to naopak zkouší těžko a dlouze. Malými krůčky posiluje naši vazbu na krajinu, schopnost přežít a být při tom užitečné.

Když začínal, neměl po kom včely zdědit. Pořídil je proto od chovatele, který měl za sebou už mnoho let hledání vitálních, životaschopných, zdravých a samostatných včel. Od té doby už Honza při chovu dalších generací vychází jen z toho, co se urodí v jeho úlech. Za matky další generace vybírá ty z nás, které dokázaly zůstat zdravé i s minimem jeho pomoci, přinesly med pro sebe i pro něj a byly ochotné se rozdělit bez násilných střetů. Díky volnému páření našich dcer s trubci okolních včelařů další generace stále věrněji odrážejí místní krajinu. Začal před pár lety, ale totéž vlastně bude moci říci i až bude starý. Na přírodě je hezké to, že nikdy není hotová.Jestli je vám naše práce blízká a chcete na ni navázat, pojďte si o nás myslet, že jsme vaše. Můžete si nás v červnu koupit jako pětirámkový oddělek. Je to pět plástů s dílem vystavěným převážně na volné stavbě, se zásobami medu a pylu, se spoustou včel a mladou matkou. Oddělek Honza prodává, až když je „zralý“, tedy teprve když víčkujeme první dělničí plod a je jistota, že včelstvo se bude zdravě rozvíjet. Včelí matky Honza značí barvou, abyste je snadno poznali a dali na ně snadněji pozor. Křídla jim nikdy nestříhá.
Rámky máme Langstroth 2/3 (ten pasuje i do dřevěné košnice)  nebo Třeboňský úl (39x27,5). Cena jednoho oddělku je 3000 korun a zahrnuje i veterinární povolení.


Objednávku nám prosím pošlete e-mailem. Pozor, tato edice je silně včelimitovaná. 


pondělí 6. července 2015

Honzovy opyly


Doba letí kupředu. 

A hmyz taky.

Kdysi včelaři včelařili se včelama.

Teď opylaři opylaří s ... OPYLAMA.

Na první pohled vypadá OPYLA skoro jako včela.

Ale zdání klame.Včely jsou organizované v molochu.

OPYLY jsou ilegální.

Divoký.

A hlavně neorganizovaný.

Všechny dohromady.Jařmem molochu jsou rámky.

Včela často žije v rámcích.

OPYLA rámky nenávidí.

Když objeví v úle rámek, nekompromisně ho rozkouše a vyhodí ven.

Torzo rámku po útoku OPYLVčela pečuje o mladé a množí se.

To je pro 100% PURE OPYLU nepřijatelný.

Svý mladý kompostuje.

A občas sama mizí.

Aby třetího dne vstala z mrtvých.Včely většinu věcí dělají podobně jako minulý rok.

OPYLY vůbec neznaj minulej rok.

Někdy ani tejden.

„Začínají vždy pěkně v čistém od nuly.“Včela zimuje na medu.

Ale med je plnej jedů.

Proto OPYLA ZYMUJE NA PYLU.OPYLÍ ZYMOVÁNÍ je podobný včelímu zimování.

Akorát tvrdší.OPYLA´s Not Dead!neVěrně

Honzovy včely

P.S.
Známá blogerka zhubla 23 kilo za čtyři dny a je hvězdou internetu. „Fitblogerky mě nenávidí, protože jsem dodržovala jenom jedno vědecké pravidlo, které spaluje tuk za 90 minut.

Ano, je to geniálně jednoduché.P.S. 2
Zdravíme našeho kamaráda Vaška Smolíka. Ačkoli světy včel a OPYL dělí zdánlivě neprostupné hranice, věříme, že k sobě stále máme blízko. A kde je blízkost, tam patří i legrace. Kamarádi nám všem mají připomínat, abychom se nebrali tak vážně.

Už abychom se zas společně NAPILI.sobota 25. dubna 2015

Učili se dělat včely

Že prý se včelaři oslovují "příteli". A že prý tím myslí "příteli včel". Tak nám Ivan s Honzou včera přivedli patnáct nových přátel. Moc se nám s nimi líbilo a těšíme se, až se zase uvidíme.