středa 9. srpna 2017

Alternaivní a nativní včelaření


Všichni jsme alternativní

V soudobém Česku se sotva najde včelař, který by o sobě neprohlašoval, že to dělá alternativně. Připomíná nám to naši oblíbenou scénu z Monty Pythonů:
https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY

Jenže slova jsou od toho, aby rozlišovala. Když nějaký pojem slouží k popisu všeho a nemá svůj opak, vyprázdnil se a pozbývá smyslu. Rády bychom proto nabídly dva nové koncepty, které umožňují rozlišovat mezi včelaři – alterNAIVní a nativní včelaření. Víme, že jde o zjednodušující nálepky a že ve skutečnosti je každý člověk jiný. Právě proto hledáme rozlišující přívlastky a snažíme se jimi podnítit hlubší debatu vedoucí k ještě přesnějšímu popisu skutečnosti.


AlterNAIVní včelaření

Alternaivní včelaři se zpravidla rekrutují z řad lidí, kteří se teprve chystají začít, nebo včelaří první rok dva. Neznamená to ale, že všichni začínající včelaři jsou alternaivní.

Alternaivní včelař uvažuje v zajetí iluzí a mýtů. Má představu nekonečně dobré, čisté a neposkvrněné přírody, jejíž jediným problémem je člověk a jeho svévolné zlo. Dozví-li se, že při včelaření používáte stroje nebo pesticidy, spadnou mu pomyslné klapky přes oči a vytěsní vás mimo svůj vysněný svět.

Iluze a mýty nedovolují Alternaivnímu včelaři vést věcnou diskusi s lidmi, kteří mají jiné názory, a zároveň mu umožňují nekritický obdiv k lidem-guruům kteří tyto iluze a mýty hlásají. Guruové posilují v alternaivních včelařích vnímání světa optikou my-oni a vědomí vlastní důstojnosti založené na náležení k vyvolené skupině vědoucích.

Někteří alternaivní včelaři se často příliš nezajímají o včely jakožto živé bytosti, ale spíše o včely jakožto součást vlastní image. Hlavní zájem mají o design úlu, který musí dobře vypadat na selfíčkách.Nativní včelaření

Nativní včelař ví, že je součástí přírody a že není o nic lepší ani horší než kterákoli jiná přírodnina. Snaží se o symbiózu se včelami, které vnímá jako hospodářská zvířata na úrovni krav, ovcí či slepic. Snaží se být svou péčí svým zvířatům užitečný a nestydí se za to, když jsou ona užitečná jemu. Ví totiž, že mezi symbiózou a vykořisťováním je velký rozdíl a že chamtivost nevede k bohatství.

Nativní včelař nevčelaří kvůli image. Cítí za svá zvířata odpovědnost, zajímá se o situaci v úle a umí pomoci, když to včely potřebují.

Nativní včelař jde po faktech a vědomostech, nikoli po emocích a mýtech. Je ochotný diskutovat, měnit své názory a uznávat chyby.

Nativní včelař vnímá chemii i techniku jako nástroje, které samy o sobě nejsou ani dobré ani špatné. Ví, že žádný nástroj nemůže za to, zdali ho někdo užívá nebo zneužívá.

Nativní včelař přijímá kolektivní odpovědnost za činy, kterých se dopustili předešlí lidé. Rozumí nevratným změnám, k nimž došlo v krajině, v životním stylu lidí nebo v nákazové situaci včel. A nezavírá před nimi oči.
A co vy na to? Budeme teď všichni nativní včelaři? Jaký další přívlastek bychom si mohli dát?


Žádné komentáře:

Okomentovat